ޚަބަރު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަޙްމަދު ނާޝިދު ފެނިއްޖެ

21 މާޗް 2023

 

ވިނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ފުލުހުން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކ. މާލެ / ހ. ކޯލީފްލާވަރ، އަޙްމަދު ނާޝިދު (46އ) ފެނިއްޖެއެވެ. 

 

އަޙްމަދު ނާޝިދު ފެނިފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެއިންނެވެ.

 

2023 މާރިޗު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން އޭނާގެ އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް ރިފޯޓްކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.