ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ

29 މާޗް 2017

WebBannerV3(1)

ފުލުހުންގެ 84 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާބަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙުމަދު އަރީފު ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރެއެވެ.