ޚަބަރު

މީހަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން (ފެނިއްޖެ)

08 ޑިސެމްބަރ 2021

Gehligen Hoadhaa

މާލެއިން ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކީ ދ. މީދޫ / ނޫރާނީވިލާ، ޢަލީ އިސްމާޢީލް (54އ) އެވެ.

ޢަލީ އިސްމާއިލް ހޯދަމުންދާކަން އެނގިގެން އޭނާ މިއަދު ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސްއަށް އަމިއްލައަށް ހާޒިރުވެފައެވެ.